Onderzoek McAfee: cybercriminaliteit kost de Nederlandse economie jaarlijks ruim 8,8 miljard euro

Uit een nieuw onderzoek dat door het Amerikaanse Center for Strategic and International Studies (CSIS) is uitgevoerd in opdracht van McAfee, onderdeel van Intel Security, blijkt dat cybercriminaliteit een significante impact heeft op de wereldeconomie. Voor Nederland komt de jaarlijkse economische schade ten gevolge van cybercriminaliteit uit op zo’n 8,8 miljard euro. Het rapport, getiteld ‘Net Losses – Estimating the Global Cost of Cybercrime’, concludeert dat de totale wereldwijde schade ongeveer 327 miljard euro bedraagt. Voor West Europa komt het schadebedrag op bijna 53 miljard euro, waarbij potentieel zo’n 150.000 banen verloren gaan.

Bedrijven en nationale economieën hebben het meest te lijden onder cybercriminaliteit. Dit heeft een negatief effect op de handel, het concurrentievermogen, innovatie en de economische groei. Verschillende rapporten schatten dat de interneteconomie jaarlijks tussen de 1,5 en 2,2 biljoen euro aan waarde genereert, terwijl dit een steeds groter aandeel vormt van de totale wereldeconomie. Volgens CSIS onttrekt cybercriminaliteit naar schatting zo’n 15% tot 20% aan de totale economische waarde die via internet wordt gegenereerd.
“Het bestrijden van cybercriminaliteit heeft een positief effect op de economie”, zegt Wim van Campen, vice president Noord en Oost Europa, McAfee. “Cybercriminaliteit is de afgelopen jaren zeer sterk toegenomen en daarmee ook de economische schade voor ons land. Maar we kunnen daar iets aan doen. Onder andere door de internationale samenwerking op dit gebied te intensiveren en door te zorgen voor een betere samenwerking tussen de publieke en de private sector. Ook zien we dat er meer werk wordt gemaakt van het systematisch verzamelen en registreren van data over cybercriminaliteit. Aan de hand van deze informatie ontstaat beter inzicht in de risico’s en kunnen betere beslissingen genomen worden over het te volgen beleid. De middelen waarmee financiële informatie en intellectueel eigendom beschermd kunnen worden, zijn voorhanden. En als we die middelen goed inzetten, ontstaan er nieuwe kansen voor economische groei en zal de werkgelegenheid toenemen.”
Vooral op het gebied van intellectueel eigendom zijn de gevolgen van cybercriminaliteit groot. Landen waar de economie voor een groot deel wordt gedragen door bedrijven die afhankelijk zijn van het ontwikkelen en beschermen van intellectueel eigendom, hebben te maken met aanzienlijke verliezen in de handel, banen en inkomen. In sommige van deze landen loopt de schade op tot een relatief hoog percentage van het bruto binnenlands product (BBP). Voor Nederland is dat volgens het rapport zelfs 1,5% van het BBP, een van de hoogste percentages van alle landen in het onderzoek. Volgens de auteurs van dit rapport kan de hoge relatieve ‘score’ van ons land ten opzichte van andere landen echter deels te wijten zijn aan het feit dat in veel andere landen nauwelijks goede cijfers over cybercriminaliteit voorhanden zijn.
Directe en indirecte schade
Organisaties hebben op verschillende manieren te lijden onder de impact van cybercriminaliteit. Zo ontdekte een Europees bedrijf tijdens de onderhandelingen over een contract dat de andere partij al precies wist wat hun ondergrens was. Een ander gebied waar cybercriminelen zich meer op beginnen te richten, is het gebruik van gestolen bedrijfsinformatie om beurskoersen te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door informatie over voorgenomen overnames, of kwartaal- of jaarcijfers naar buiten te brengen.
Een ander deel van de verliezen ten gevolge van cybercriminaliteit is het gevolg van hoge herstelkosten. Hieronder vallen kosten gerelateerd aan reputatieschade, het verlies van klanten en alle procedures en acties die organisaties moeten doorlopen na een aanval, bijvoorbeeld het opsporen en dichten van mogelijke lekken, het verwijderen van malware van systemen en het aanpassen of opnieuw creëren van intellectueel eigendom (patenten, productontwerpen, softwarecode, etc.).  Zo leed Italië bijvoorbeeld een schade van 643 miljoen euro door een aanval. De totale herstelkosten bedroegen echter 6,2 miljard euro. Dit komt neer op een vertienvoudiging van de directe schade.
Het volledige McAfee-CSIS rapport ‘Net Losses – Estimating the Global Cost of Cybercrime’ is hier te downloaden: http://www.mcafee.com/us/resources/reports/rp-economic-impact-cybercrime2.pdf
Afbeelding bovenaan: De economische impact van cybercrime, als percentage van het Bruto Binnenlands Product (BNP) voor diverse landen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in