Summa College en Cisco werken samen aan transformatie zorgonderwijs

Cisco zal de komende vier jaar het Summa College in Eindhoven ondersteunen met kennis en technologie bij de vernieuwing van het zorgonderwijs dat het college aanbiedt. Het Summa College is een ROC dat een breed scala aan MBO-opleidingen aanbiedt. De ondersteuning van Cisco vindt plaats binnen het project ‘Samen Slim Zorgen Thuis’, dat gericht is op het praktisch toepassen en implementeren van zorg en techniek op wijkniveau zodat burgers langer thuis kunnen blijven wonen.

Hilde Meijs, directeur Summa Zorg, verantwoordelijk voor de zorgopleiding binnen het Summa College: “Ontwikkelingen in de zorg, zoals e-health en mogelijkheden voor zorg op afstand, leiden ertoe dat mensen met beperkingen langer thuis kunnen blijven wonen. Zij hebben dan niet alleen zorg aan huis nodig, maar ook ondersteuning op het gebied van eenvoudige maar essentiële dagelijkse werkzaamheden. Dat vergt een ander type zorgmedewerker. Ons streven is om jongeren hiervoor op te leiden, bijvoorbeeld tot mantelzorgers en ondersteuners in de ouderenzorg bij thuiswonende burgers. Technologie speelt een grote rol binnen deze ondersteuning. Voor dit opleidingstraject maken we dankbaar gebruik van steun van bedrijven zoals Cisco.”
Rob de Wildt, Directeur Publieke Sector Cisco Nederland: “Op alle niveaus zien we dat gezondheidszorg en technologie onlosmakelijk verbonden raken. Technologie kan ook een bijdrage leveren aan sociale integratie in de wijken en kan burgers ondersteunen die langer vertrouwd, veilig en comfortabel thuis blijven wonen. Summa Zorg laat zien oog te hebben voor de veranderingen in de zorg en is nu gestart met een bijzonder onderwijsproject dat op deze transformatie inspeelt. Dat ondersteunen wij graag.”
Summa Zorg telt 2.500 leerlingen, waarvan 100 leerlingen nu al meewerken in een wijkleerbedrijf dat zich richt op mantelzorg en de toepassing van techniek binnen deze zorg. Zo worden bij wijkbewoners thuis en in een ruimte bij het Summa College e-health-applicaties geïntroduceerd, met inzet van en begeleiding door studenten. Ook zijn er voorbereidingen in gang gezet voor het bouwen van een digitale community die bestaat uit senioren en studenten.
Voor een optimale voorbereiding op deze nieuwe zorgontwikkeling zullen studenten stage lopen bij mensen thuis. Dat is heel iets anders dan stages bij zorginstellingen en dat vraagt ook om andere competenties. De klantvraag zal ook meer omvatten dan alleen zorg. Studenten moeten leren kijken naar wat er in brede zin noodzakelijk is en waar nodig ook andere zorgverleners moeten inschakelen. Daarnaast zullen zij mensen gaan helpen met het gebruik van e-health-apparatuur en applicaties. Met het zorgeducatieproject ‘Samen Slim Zorgen Thuis’ speelt Summa Zorg in op de visie van minister Schippers, die in de toekomst voor de zorg steviger wil inzetten op contact via beeldschermen en e-health, met als doel mensen met een zorgbehoefte langer een prettig en comfortabel verblijf in hun eigen omgeving te bieden.
Cisco draagt bij met kennis en middelen rondom het toepassen van ICT en ICT-innovaties in het zorgproces. In het eerste (school)jaar zal het Summa College samen met Cisco en andere partners in kaart gaan brengen wat de technologische mogelijkheden zijn voor onder meer zorg-op-afstand en monitoring. Ook zullen zij onderzoeken hoe burgers met behulp van technologie langer in hun eigen omgeving kunnen blijven. In de daarop volgende schooljaren worden concrete oplossingen  ontwikkeld en uitgerold, waarna vervolgens aanvullende mogelijkheden en aanpassingen onderzocht worden.
Het Summa College bestaat uit 22 scholen, waar zo’n 18.000 leerlingen middelbaar beroepsonderwijs volgen. Deze branchegerichte scholen verzorgen meer dan 250 beroepsopleidingen in verschillende leerwegen en op verschillende niveaus. Het onderwijsaanbod is steeds afgestemd op de behoeften van bedrijven en instellingen in de regio Eindhoven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in