Cisco maakt resultaten vierde kwartaal en boekjaar 2015 bekend

Cisco heeft de resultaten bekend gemaakt over het vierde kwartaal van boekjaar 2015 en geheel boekjaar 2015, dat eindigde op 25 juli 2015. In het vierde kwartaal heeft Cisco een omzet behaald van $12,8 miljard. De nettowinst (op basis van GAAP) bedroeg $2,3 miljard, ofwel $0,45 per aandeel. Op basis van non-GAAP was de nettowinst $3,0 miljard ofwel $0,59 per aandeel.

“Ik neem de CEO-rol over in een voor Cisco buitengewoon spannende tijd. We hebben ons boekjaar afgesloten met recordomzetten en recordwinst per aandeel (non-GAAP), voor zowel het vierde kwartaal als het gehele boekjaar. Ik ben in het bijzonder blij met de sterke groei van de uitgestelde omzet, wat laat zien dat we ons zeer effectief in de richting bewegen van een voorspelbaarder, softwaregebaseerd businessmodel, terwijl tegelijk onze omzet en winst toenemen”, zegt Chuck Robbins, chief executive officer van Cisco. “Deze sterke resultaten laten zien waar we toe in staat zijn als we gefocust zijn. Van ons kan worden verwacht dat ons portfolio blijft evolueren en dat we de waarde maximaliseren die we onze klanten bieden in de huidige snel veranderende markt. De strategische rol van het netwerk als middelpunt van alles wat digitaal wordt – nu en in de toekomst – is de reden waarom ik er van overtuigd ben dat de beste jaren van Cisco voor ons liggen.”

Hoogtepunten vierde kwartaal 2015

Omzet – De totale omzet bedroeg $12,8 miljard, een stijging van 4%. De productomzet en service-omzet groeiden elk met 4%, In termen van totale omzet per geografisch segment groeide Americas met 7%, terwijl EMEA en Azië, Pacific, Japan en China (APJC) gelijk bleven. In de groei van de productomzet liepen Collaboration en Data Center voorop met elk 14%. Switching en NGN Routing groeiden met respectievelijk 2% en 3%.

Bruto marge – Op een non-GAAP-basis waren de totale bruto marge en de product bruto marge respectievelijk 62,1% en 61.0%. De afname van de non-GAAP product bruto marge, vergeleken met het derde kwartaal van boekjaar 2015 werd veroorzaakt door pricing en productmix en gedeeltelijk gecompenseerd door productiviteit. De non-GAAP service bruto marge was 65,9%. De totale bruto marge per geografisch segment: Americas 62,7%, EMEA 62,1%  en APJC 59,5%. Op GAAP-basis waren de totale bruto marge, de product bruto marge en de service bruto marge respectievelijk 60,2%, 59,0% en 64,5%.

Operationele kosten – De non-GAAP operationele kosten bedroegen $4,2 miljard, een stijging van 1%. Het aantal werknemers nam in het derde kwartaal van 2015 toe met ongeveer 900 tot 71.833 en dit weerspiegelt investeringen in belangrijke groeigebieden zoals security, cloud en software. Op een GAAP-basis bedroegen de operationele kosten $4,9 miljard, een toename van 3%.

Operationele winst – De non-GAAP operationele winst was $3,8 miljard, een toename van 9%, met een non-GAAP operationele marge van 29,3%. De GAAP operationele winst was $2,9 miljard, een toename van 7%, met een GAAP operationele marge van 22,4%.

Voorziening voor inkomstenbelasting – De non-GAAP belastingvoorzieningsratio was 21,0% voor het vierde kwartaal van boekjaar 2015. De GAAP belastingvoorzieningsratio was 20,9%.

Netto-winst en winst per aandeel – Op non-GAAP basis was de netto-winst $3,0 miljard, een toename van 6%; de winst per aandeel was $0,59, een toename van 7%. Op GAAP-basis bedroeg de netto-winst $2,3 miljard en de winst per aandeel was $0,45.

Cash flow uit operationele activiteiten – Deze was $4,1 miljard voor het vierde kwartaal van boekjaar 2015, vergeleken met $3,0 miljard voor het derde kwartaal van boekjaar 2015, en vergeleken met $3,6 miljard voor het vierde kwartaal van boekjaar 2014.

Hoogtepunten boekjaar 2015

Omzet – De totale omzet was $49,2 miljard, een groei van 4%.

Netto-winst en winst per aandeel – Op non-GAAP basis was de netto-winst $11,4 miljard, een toename van 5%; de winst per aandeel was $2,21, een toename van 7%. Op GAAP-basis bedroeg de netto-winst $9,0 miljard en de winst per aandeel was $1,75.

Cash flow uit operationele activiteiten – Deze was $12,6 miljard voor boekjaar 2015, vergeleken met $12,3 miljard voor boekjaar 2014.

Contanten, contant-equivalenten en investeringen – Deze waren $60,4 miljard aan het einde van het vierde kwartaal van boekjaar 2015, vergeleken met $54,4 miljard aan het eind van het derde kwartaal van boekjaar 2015, en vergeleken met $52,1 miljard aan het eind van het vierde kwartaal van boekjaar 2014. $7,0 miljard aan cash en cash-equivalenten was beschikbaar in de Verenigde Staten aan het eind van het vierde kwartaal van boekjaar 2015.

Uitgestelde omzet – Deze was $15,2 miljard, een stijging van in totaal 7%. De uitgestelde omzet voor producten groeide wederom met dubbele cijfers (21%) in het vierde kwartaal van boekjaar 2015, met name vanwege abonnementen en software, terwijl de uitgestelde omzet voor services met 1% toenam. Cisco blijft werken aan een betere verhouding van terugkerende omzet, zoals wordt weerspiegeld in de uitgestelde omzet.

Productachterstand – was ongeveer $5,1 miljard aan het eind van boekjaar 2015, vergeleken met ongeveer $5,4 miljard aan het eind van boekjaar 2014.

Betaaltermijn – was ongeveer 38 dagen aan het eind van het vierde kwartaal van boekjaar 2015, hetzelfde aantal als aan het eind van boekjaar 2014.

Toewijzing van kapitaal

In het vierde kwartaal van boekjaar 2015 heeft Cisco een dividend in contanten uitgekeerd van $0,21 per gewoon aandeel, ofwel $1,1 miljard. Voor het gehele boekjaar heeft Cisco dividenden in contanten uitgekeerd van $0,80 per gewoon aandeel, ofwel $4,1 miljard.

In het vierde kwartaal van boekjaar 2015 heeft Cisco 35 miljoen gewone aandelen teruggekocht in het kader van zijn programma voor het terugkopen van aandelen, tegen een gemiddelde prijs van $28,62 per aandeel, voor een totale aankoopprijs van $1,0 miljard. In het gehele boekjaar 2015 heeft Cisco 155 miljoen gewone aandelen teruggekocht in het kader van zijn programma voor het terugkopen van aandelen, tegen een gemiddelde prijs van $27,22 per aandeel, voor een totale aankoopprijs van $4,2 miljard. Per 25 juli 2015 heeft Cisco in totaal 4,4 miljard gewone aandelen teruggekocht, tegen een gemiddelde prijs van $20,86 per aandeel, voor een totale aankoopprijs van ongeveer $92,7 miljard, sinds de start van het programma voor het terugkopen van aandelen. Het resterende bedrag dat is gereserveerd voor het terugkopen van aandelen bedroeg ongeveer $4,3 miljard, zonder einddatum.

In het gehele boekjaar 2015 heeft Cisco $8,3 miljard uitgekeerd aan aandeelhouders via terugkoop van aandelen en dividenden, wat neerkomt op 73% van de vrije cash flow.

“We hebben dit jaar afgesloten met wederom een sterk kwartaal. We zagen een goede omzetgroei in Q4 met een recordomzet van $12,8 miljard, een toename van 4% voor het kwartaal, waarmee de omzet voor het gehele boekjaar 2015 uitkomt op $49,2 miljard – eveneens een groei van 4%”, zegt Kelly Kramer, executive vice president en chief financial officer van Cisco. “Ik ben tevreden over hoe we onze financiële strategie uitvoeren voor een winstgevende groei, het beheer van ons portfolio en strategische investeringen, en het leveren van aandeelhouderswaarde.”

Acquisities een afsplitsingen

In het vierde kwartaal van boekjaar 2015 hebben we een overeenkomst aangekondigd om een deel van onze Service Provider Video connected devices unit voor $600 miljoen in aandelen en contanten te verkopen aan het Franse Technicolor (onderhevig aan bepaalde aanpassingen). We blijven ons opnieuw focussen op investeringen in service provider video richting cloud en software-gebaseerde diensten. We verwachten de transactie af te ronden aan het eind van het tweede kwartaal van boekjaar 2016, afhankelijk van goedkeuring door instanties.

Tijdens het vierde kwartaal heeft Cisco ook zijn voornemen kenbaar gemaakt om het cloud-gebaseerde securitybedrijf OpenDNS over te nemen om het security-portfolio uit te breiden. Ook heeft Cisco aangekondigd om een aanvullende acquisitie te verrichten en zijn twee acquisities afgerond die het software-, collaboration- en cloud-aanbod verder aanvullen.

Vooruitzicht voor het eerste kwartaal van boekjaar 2016

Cisco verwacht de volgende resultaten te boeken in het eerste kwartaal van boekjaar 2016:
  • Omzet: 2%-4% groei op jaarbasis
  • Non-GAAP bruto marge: 61%-62%
  • Non-GAAP operationele marge: 28%-29%
  • Non-GAAP belastingvoorziening: 23%
  • Non-GAAP winst per aandeel: $0,55-$0,57 

Cisco verwacht dat de GAAP winst per aandeel lager zal zijn dan de non-GAAP winst per aandeel: $11,0-$0,15 per aandeel in het eerste kwartaal van boekjaar 2016, als volgt opgebouwd:
  • Aandeel-gebaseerde compensatiekosten: $0,05-$0,06
  • Amortisatie van kosten die samenhangen mat acquisities en afsplitsingen: $0,04-$0,06
  • Herstructurering en andere lasten: $0,02-$0,03

Aandeel-gebaseerde compensatiekosten zullen van invloed zijn op de resultaten van Cisco, vergelijkbaar met het vierde kwartaal van boekjaar 2015. De genoemde amortisatie zal gerapporteerd worden als GAAP operationele kosten, kosten van sales en ander relevant inkomen.

Tot de kosten voor herstructurering en andere lasten behoort een belastingaanslag tot $200 miljoen als resultaat van een herstructurering die Cisco in augustus 2014 heeft aangekondigd. Tijdens het vierde kwartaal van 2015 heeft Cisco belastingaanslagen opgenomen in de GAAP financiële verklaringen over deze acties en verwacht dat de totale aanslagen die hiermee samenhangen ongeveer %$700 miljoen bedragen voor het totale herstructureringsplan.

Deze verwachting omvat geen effecten van eventuele toekomstige acquisities en afsplitsingen, herstructureringen, belastingen en andere gebeurtenissen die al of niet significant kunnen zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in