Meeste Nederlanders niet bezorgd om banenverlies door robots

Het afgelopen jaar hebben verschillende wetenschappers en visionairs uitspraken gedaan over de toenemende digitalisering van onze samenleving, de opkomst van robots op de werkvloer, het gevaar van kunstmatige intelligentie, etc. Ook zijn hierover diverse onderzoeken verschenen. Hoe de Nederlandse burger over deze ontwikkelingen denkt, is tot nu toe nauwelijks aan bod gekomen. Het Intel-onderzoek ‘Digitale Samenleving’ brengt daar verandering in.

Het consumentenonderzoek van Intel kijkt naar de rol die digitale technologie speelt in het leven van Nederlanders: maken we ons zorgen over de toenemende digitalisering, of zien we daar vooral kansen in? Ook werd de respondenten gevraagd welke nieuwe apparaten of technologieën ze zelf zouden willen gebruiken. Het onderzoek werd in september 2015 door marktonderzoeker Trendbox gehouden onder 1.114 Nederlanders van 16 jaar en ouder. Aanleiding voor het onderzoek is de 50e verjaardag van de Wet van Moore, die zegt dat de rekenkracht van computerchips exponentieel toeneemt. Deze ‘wet’ geeft al 50 jaar het tempo aan van de ontwikkeling van digitale technologie en zal dit ook voor de voorzienbare toekomst blijven doen.

Robots en werkgelegenheid

Ondanks de soms alarmerende berichten over de opkomst van robots en andere digitale technologieën op de werkplek, is een ruime meerderheid (66%) van de Nederlanders niet bezorgd dat zijn of haar baan binnen 10 jaar zal worden overgenomen door een robot. Bijna 8 op de 10 Nederlanders denken dat digitale technologie binnen 5 jaar nieuwe soorten banen zal opleveren. Toch verwacht bijna twee derde (65%) dat door de inzet van digitale technologie uiteindelijk meer banen verloren zullen gaan dan erbij komen.

Gelukkig maar bezorgd

67% van de Nederlanders heeft een (zeer) positief gevoel bij de rol die digitale technologie in zijn of haar leven speelt. In het onderzoek werd ook gekeken of we ons daardoor afhankelijk voelen van technologie. 41% beweert probleemloos zonder enige technologie te kunnen leven en 27% verlangt zelfs naar een leven zonder digitale technologie. Als we naar de toekomst kijken, vreest meer dan een kwart (26%) dat computers hun leven helemaal zal overnemen. Bij jongeren tussen de 16 en 24 is dat zelfs 34%. Die computers zullen ook steeds intelligenter worden: niet minder dan 49% van de Nederlanders denkt zelfs dat computers binnen 20 jaar intelligenter zijn dan mensen. Maar liefst 60% is van mening dat technologie de wereld beter heeft gemaakt, maar tegelijk maken bijna evenveel Nederlanders (58%) zich zorgen over de rol die digitale technologie in de toekomst zal spelen.
Een van onze grootste bezorgdheden betreft onze privacy: ruim driekwart van de Nederlanders (76%) zegt daarover bezorgd te zijn. 78% maakt zich steeds meer zorgen over cybercriminaliteit of identiteitsdiefstal. 85% vindt dan ook dat we betere wetten nodig hebben om al die digitale ontwikkelingen bij te benen. 45% is van mening dat in de eerste plaats de burger zelf verantwoordelijk is voor een veilige en verantwoordelijke digitale samenleving. Maar voor een iets hoger percentage deelnemers (48%) is het toch de overheid die daarvoor moet zorgen. Toch zegt 42% van de Nederlanders vandaag een gelukkiger leven te leiden dankzij technologie, onder jongeren (16-24 jaar) is dat zelfs 52%.
We zijn vooral positief over de invloed van technologie op persoonlijke zaken die ‘handig’ of ‘leuk’ zijn, zoals bankieren (67% van de Nederlanders), reizen (64%), winkelen (61%) en entertainment (58%). Bij thema’s van meer sociaal-maatschappelijke aard denkt een kleiner percentage Nederlanders op dit moment positief over de invloed van technologie, zoals ouderen (32%), het milieu (31%), wereldvrede (19%) en privacy (16%).

Bezorgdheid en bewondering

“Belangrijke innovaties hebben in de hele menselijke geschiedenis, altijd twee reacties opgeleverd: bewondering en bezorgdheid. Enerzijds hebben we grote verwachtingen dat nieuwe technologieën betere mensen van ons maken en allerlei problemen voor ons oplossen. Aan de andere kant zijn we bezorgd over de impact van die nieuwe technologie op ons lichaam, onze relaties en onze samenleving”, zegt Patrick Bliemer, Territory Director Intel Noord Europa. “En dat zien we nu nog steeds. Gisteren waren we bang dat de TV of zoekmachines ons ‘dom’ zouden maken, vandaag wordt de smartphone vaak gezien als de doodsteek voor persoonlijk contact en morgen zijn het robots die ons overbodig gaan maken. Maar net zoals de meeste mensen de zoekmachine en de smartphone toch niet meer willen missen, zo zullen we ook toekomstige technologieën op hun waarde gaan schatten en worden ze een onlosmakelijk deel van ons dagelijks leven.”

Welke nieuwe technologie willen we zelf gebruiken?

We lezen en horen bijna dagelijks over nieuwe technologische innovaties die ons leven makkelijker of leuker zullen maken: 3D-printers, drones, wearables, smartwatches en nog veel meer. Het onderzoek peilde daarom de bereidheid van Nederlanders om deze nieuwe producten en technologieën ook daadwerkelijk zelf te gebruiken. En wat blijkt? We staan zeker niet afwijzend tegenover deze innovaties. 79% ziet iets in slimme apparaten voor thuis (een slimme koelkast, slimme energiemeter, etc.). 66% heeft geen probleem met apparaten die onze persoonlijke gezondheid monitoren; 52% zou een zelfrijdende auto willen en 49% zou graag een robot hebben die het huishouden doet. Ook wearables, zoals slimme brillen, slimme horloges, bionische contactlenzen, etc., krijgen de goedkeuring van veel Nederlanders (44%).
Het volledige onderzoeksrapport ‘Digitale Samenleving’ is te vinden op Intel iQ: http://iq.intel.nl/intelonderzoek/.
Discussieer via Twitter mee over de bevindingen uit het onderzoek: #IntelOnderzoek.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in