Zelforganisatie en zelfsturing, wordt dit de nieuwe
managementhype?

De afgelopen jaren zien we een toename in zelfsturende en zelforganiserende teams. Daarom bespraken wij vandaag over wat zelforganisatie en zelfsturing is. Dit deden wij met Janine van Grevenstein. Janine is coach en trainer bij de Zelforganisatie Fabriek. Hier geeft zij training in zelfsturing en zelforganiserend werken aan organisaties uit alle sectoren. Wij vroegen Janine waar de nieuwe hype vandaag komt en wat dit bekentent voor de leidinggevende rol binnen traditionele organisaties.

Wat is zelfsturing?

Zelfsturing is de overtreffende trap van zelforganisatie, ze richten zich beiden op autonome werken zonder invloed van management. Waar zelforganisatie gericht is op het als team zelf verdelen van de taken en het bepalen van het werk, is zelfsturing gericht op als team dingen bepalen zoals wie er wordt aangenomen, wie er wordt ontslagen, hoe de beloningen worden verdeeld etc.

Hoe geef je leiding terwijl je teams zelforganiserend laat werken?

Op het moment dat je zelforganiserend gaat werken, zorg je dat je zo min mogelijk arbeidsdeling doet. Dus in plaats van hele specifieke functies met specifieke taken, staat de klantwaarde centraal. En zorg je eigenlijk dat als team aan de klantbehoefte wordt gewerkt. Dus al team heb je dan de autoriteit en verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen om te zorgen dat er aan die klantbehoefte wordt voldaan, in plaats van de het management die beslissingen neemt. Waarbij je als management meer coachend gaat leidinggeven, waarbij je kaders afspreekt en bespreekt wat de scope is.

Waarom wordt de traditionele leiderschapsrol vervangen door de nieuwe zelfsturende leiderschapsrol?

Een van de voornaamste reden voor mensen om te vetrekken bij een organisatie, is slecht leiderschap. En wat je momenteel ziet in de vraag naar werk, is dat nieuwe generaties niet meer staan te springen om voor hiërarchische logge organisaties te werken. Jonge generaties willen liever bij dynamische en platte organisaties werken, waarbij vrijheid centraal staat. En om aan deze veranderende vraag te kunnen voldoen is er dus behoefte aan een nieuwe vorm van leiderschap. 

Is er nog wel ruimte voor bedrijven met hiërarchische organisatiestructuur in de toekomst?

Ja ik denk dat het belangrijk is dat een organisatiestructuur past bij de medewerkers die een organisatie heeft. Dus zolang er mensen zijn die behoefte hebben aan traditionele vormen van leidinggeven, dan denk ik dat er zeker nog ruimte is voor traditionele organisatiestructuren.