Persbericht: steunbetuiging President Trump

Bericht direct van de hoofdredacteur:
Normaliter distantieer ik mij op mijn website van politiek, aangezien objectiviteit hoog in het vaandel staat op Dutch Tech Blog. Echter wil ik bij deze de traditie (gedeeltelijk) doorbreken door mijn steun voor president Donald J. Trump en vice-president Michael R. Pence te uiten.


Er is veel gebeurd tijdens de verkiezingscampagne van zowel Donald Trump als Hillary Clinton. Beide kandidaten streden voor de hoogste positie in het Witte Huis, maar er kon er uiteraard maar één winnen. En dat werd uiteindelijk Trump. Hoewel hij de minst populaire president die aantreedt volgens de peilingen, weet ik dat hij een goede president voor iedereen zal zijn. Hij heeft een plan voor Amerika: om het weer groot te maken. Ik kijk ernaar uit om hem en zijn team orders uit te zien voeren om dat mogelijk te maken. 

Gefeliciteerd president Trump en vice-president Pence!

ENGLISH:
Usually I distance myself from politics on my website, since objectivity is essential at Dutch Tech Blog. However, for a moment I’d like to break the tradition by expressing my support for President Donald J. Trump and Vice President Michael R. Pence.

A lot has happened during the election campaign of both Donald Trump and Hillary Clinton. Both candidates fought very hard to achieve the highest position in the White House, but obviously only one could win. And that person is Trump. While he is the least popular president to take office, according to the polls, I know he’s going to be a great president for everyone. He has a plan for America: to make it great again. I look forward seeing him and his administration executing orders to make that happen.

Congratulations President Trump, and Vice President Pence!

Tom de Beer
Hoofdredacteur / Editor-in-Chief
Dutch Tech Blog
info@dutch-tech.nl