TSS Magazine

Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (TSV) gaf en geeft nog steeds antwoord op verschillende maatschappelijke vraagstukken aan de hand van interviews, reportages, columns maar ook onderzoeksrapporten.

Movisie biedt met deze uitgave een uitgebreid platform waar mensen in het vak, beleidsmedewerkers en -makers en wetenschappers elkaar kunnen vinden en op een eerlijke maar ook onderbouwde wijze met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Inzicht gevend, compact, bruikbaar en prikkelend. Dutch-Tech Magazine houdt dit nauwgezet in de gaten en is bijzonder geïnteresseerd in dit magazine.